Zasili szeregi kłobuckiej policji - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Wiadomości

Zasili szeregi kłobuckiej policji

Data publikacji 09.01.2018

Wczoraj w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się ślubowanie 217 nowo przyjętych stróżów prawa. Ślubowanie od nich przyjął Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. Kłobucką Policję zasilił jeden z nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Wczoraj na placu apelowym w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie 217 nowych policjantów. Wśród mundurowych, którzy rozpoczynają swoją służbę w Policji znalazło się 12 kobiet.

Uroczystość odbyła się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Rotę przyrzeczenia odebrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. W uroczystości wzięli udział Pierwszy Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Józef Korzusnik, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł.insp. Rafał Stanisławski, komendanci jednostek miejskich i powiatowych naszego województwa, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz policyjni kapelani. Licznie przybyli również krewni i znajomi nowych policjantów.

Po zakończeniu ślubowania insp. Roman Rabsztyn symbolicznie przywitał w szeregach policji wstępujących do służby policjantów podchodząc do prawoskrzydłowego pododdziałów, którym był post. Błażej Lipiński. Następnie Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zwrócił się w kilku słowach do przybyłych na uroczystą zbiórkę. Podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć i strzec bezpieczeństwa nawet z narażeniem życia, choć nie życzy im, aby tę rotę musieli wypełnić do końca. Zwrócił również uwagę, że niejednokrotnie służba może kolidować z życiem prywatnym, jak zwykło się mawiać "do policji wstępuje cała rodzina", dlatego też prosił najbliższych o wyrozumiałość i wsparcie. Na koniec komendant życzył młodym adeptom sukcesów na nowej ścieżce życia.

Już za kilka dni nowi adepci policyjnego rzemiosła rozpoczną kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych i zaliczeniu egzaminów, odbędą adaptacje zawodową, a następnie zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Kłobucką Policję zasilił jeden z nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Nowym funkcjonariuszom na początku ich kariery w Policji życzymy bezpiecznej i spokojnej służby!

 

Źródło: KWP w Katowicach