Informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku - informacje kontaktowe

 

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
 

42-100 Kłobuck
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
 

tel.: (034) 3109200
fax: (034) 3109244

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

 

 Wydziały Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku

E-mail

Telefon
Fax
Sekcja
 dyzurny@klobuck.ka.policja.gov.pl  (034) 3109255 (034) 3109244  Centrala
 (034) 3109212
 
 Sekretariat Komendanta Powiatowego
 kryminalny@klobuck.ka.policja.gov.pl  (034) 3109280 (034) 3109284   Wydział Kryminalny
 pg@klobuck.ka.policja.gov.pl  (034) 3109270 (034) 3109274   Wydział dw.  z Przestępczością Gospodarczą
 prewencja@klobuck.ka.policja.gov.pl  (034) 3109260 (034) 3109264   Wydział Prewencji
 rd@klobuck.ka.policja.gov.pl  (034) 3109290 (034) 3109294   Wydział Ruchu Drogowego
kadry@klobuck.ka.policja.gov.pl  (034) 3109218    Zespół Kadr i Szkolenia
finanse@klobuck.ka.policja.gov.pl  (034) 3109221    Zespół Finansów i Zaopatrzenia
 teleinformatyka@klobuck.ka.policja.gov.pl (34) 3109250  

 Zespół Łączności i Informatyki

krzepice@klobuck.ka.policja.gov.pl (034) 3239510   Komisariat Policji w Krzepicach
wreczyca@klobuck.ka.policja.gov.pl (034) 3995612   Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@klobuck.ka.policja.gov.pl lub komendant@klobuck.ka.policja.gov.pl

  • przesyłanie faksów pod numer: 34 3109244

  • wiadomości tekstowe z wykorzystaniem wiadomości SMS pod numerem telefonu oficera dyżurnego KPP w Kłobucku: 798031163

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie na adres KPP w Kłobucku, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej lub za pomocą faksu), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem załatwienia sprawy.


 

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.