Bezpieczeństwo pasażerów - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Wiadomości

Bezpieczeństwo pasażerów

Data publikacji 10.07.2020

Kłobuccy policjanci dzisiaj od rana kontrolują kierowców środków transportu publicznego. Celem prowadzonych działań jest sprawdzenie stanu trzeźwości oraz stanu psychofizycznego kierowców. Kontrole pojazdów, w tym autobusów i busów są systematycznie prowadzone przez policjantów ruchu drogowego, jednak w reakcji na zaistniałe zdarzenia, Policja rozpoczęła dodatkowe wzmożone sprawdzenia kierowców.

W ostatnim czasie doszło do kilku groźnych wypadków drogowych z udziałem autobusów, w tym także autobusów komunikacji publicznej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tylko trzeźwy i wypoczęty kierowca warunkuje bezpieczeństwo na drodze. Ostatnie wydarzenia pokazały, że osoby - od których ze względu na wykonywany zawód oczekuje się nieskazitelnego stanu psychofizycznego - zlekceważyły elementarne zasady bezpieczeństwa. Kontrole pojazdów, w tym autobusów, czy busów są systematycznie prowadzone przez policjantów ruchu drogowego, jednak w reakcji na zaistniałe zdarzenia, Policja rozpoczęła dodatkowe wzmożone sprawdzenia kierowców autobusów i busów. Bezpieczeństwo podróżnych jest priorytetem, dlatego też wszelkie niebezpieczne zachowania kierowców spotkają się ze stanowczą reakcją Policji.

Kłobuccy policjanci prowadzą dzisiaj na terenie powiatu działania ukierunkowane na sprawdzenie stanu trzeźwości oraz stanu psychofizycznego kierowców środków transportu publicznego. Podczas kontroli sprawdzany jest także stan techniczny pojazdu i jego wyposażenie oraz uprawnienia kierującego.

Apelujemy do osób korzystających ze środków transportu publicznego, aby w przypadku:

  • podejrzenia, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
  • zachowania kierowcy budzącego wątpliwości,
  • lekceważenia przepisów ruchu drogowego,
  • stwarzania zagrożenia na drodze,

niezwłocznie poinformować o tym Policję dzwoniąc pod numer 112.

źródło: BRD KGP oraz KPP w Kłobucku